NedCAD expertise

Ontdek de kracht van DWG!

“Ontdek de kracht van DWG”, omdat wij ervan overtuigd zijn dat er veel meer mogelijk is met CAD. NedCAD is gespecialiseerd in CAD. Wij verzorgen CAD-opleidingen, ontwikkelen CAD-software, maken oplossingen in LISP en zijn dealer van BricsCAD. BricsCAD is een compleet 2D- en 3D-CAD-pakket. Het kan uitgebreid worden met een BIM- of Sheetmetal-module voor specifieke […]

NedCAD’s expertise: verwerken van 16.000 CAD-tekeningen binnen één week

Van onze opdrachtgever IFE Tebel Technologies, onderdeel van Knorr Bremse, kregen we onlangs de vraag of we snel 16.000 CAD tekeningen konden omzetten naar PDF, PNG, TIFF. Daarbij was een spreadsheet met alle informatie over de tekeningen – zoals revisies, schaal en papierformaat – gewenst. Eerdere pogingen van andere partijen met diverse utility’s leverden niet […]

NedCAD’s expertise: processing 16,000 CAD drawings within one week

From our client IFE Tebel Technologies, part of Knorr Bremse, we recently got the question whether we could quickly convert 16,000 CAD drawings to PDF, PNG, TIFF. A spreadsheet with all information about the drawings – such as revisions, scale and paper format – was required. Previous attempts by other parties with various utilities did […]

Software-adoptie in de CAD-wereld

Software implementeren is eigenlijk niets meer dan zorgen dat de software goed werkt binnen jouw organisatie. Opleidingen, tunen, acceptatie door gebruikers en meer. Software-adoptie wordt vaak in één adem genoemd met implementatie maar dat is niet terecht, er zijn duidelijke verschillen, als je die wil zien. Adoptie kun je, moet je, in de letterlijke zin […]

Software Adoption in the CAD World

Implementing software is actually nothing more than ensuring that the software works well within your organization. Training, tuning, acceptance by users and more. Software adoption is often mentioned in the same breath as implementation but that is not correct, there are clear differences, if you want to see them… Adoption can be, must be, taken […]

Met ingang van 23 april 2018 is er een overeenkomst Scholing 12SB met het UWV gesloten!

We zijn zeer verheugd om te kunnen melden dat; het UWV heeft besloten om met ingang van 23 april 2018 een overeenkomst Scholing 12SB met NedCAD af te sluiten! Dit opent extra mogelijkheden om voor meerdere doelgroepen CAD-opleidingen te geven. Mocht je interesse hebben in de opleidingen en je loopt het traject binnen het UWV, […]

Scroll to top