Coördinaat transformaties

Interne functies

wgs>rd en rd>wgs

De functies wgs>rd en rd>wgs zijn interne functies die we gemaakt hebben om snel coördinaten om te zetten van RD naar WGS84 en terug. De omzettingen zijn op (sub)decimeter-precisie.

Deze functies worden automatisch geladen en zijn gericht op het snel kunnen omzetten van grote hoeveelheden coördinaten.

  • Ze zijn niet gebruikersvriendelijk in die zin.
  • Ze zijn ook niet geschikt voor omzettingen met (sub)millimeter-precisie.
  • Toepassing is gericht op omzettingen van “GPS-tracks” of losse coördinaten uit telefoons, enzovoorts.

Omdat de manier van omzetten “controleerbaar” en “reproduceerbaar” is, dient deze methode gebruikt te worden in plaats van omzettingen via online-tools.

Voorbeelden

vette tekst invoeren:

(wgs>rd 52.1551744 5.38720621)
 !x
155000.0
 !y
463000.0

(rd>wgs 155000.0 463000.0)
5.38720621
!phi
52.1551744
!lam
5.38720621

Algoritme

Voor wat betreft de algoritmen wordt gebruik gemaakt van de tabellen en formules zoals opgesteld in de publicatie “Benaderingsformules voor de transformatie tussen RD- en WGS84-kaartcoördinaten”, 2001, door ing. F.H. Schreutelkamp, Stichting ‘De Koepel’, sterrenwacht ‘Sonnenborgh’ te Utrecht, en ir. G.L. Strang van Hees, voormalig universitair docent van de afdeling Geodesie, TU Delft.

Decimaal scheidingsteken is een punt.

Vaste waarden

Formules

Tabellen

Dit artikel lijkt af en toe verloren te gaan op het net, dus een reservekopie staat hier:

Coördinaat transformaties
Scroll to top