3TLIn

3TLIn

Drawing information from a 3TL file

Summary: The 3TLIN command parses a 3TL file, extracts coordinates and draws a polyline in BricsCAD or AutoCAD. Since usage is Dutch, the rest of this page is Dutch spoken.

Samenvatting

Een 3TL-bestand bevat de AIS-data (Automatic Identification System) van een vaartuig. De 3TLIN-opdracht leest en verwerkt een 3TL-bestand, extraheert coördinaten en maakt een polyline in BricsCAD of AutoCAD. Om WGS 84 hoeken naar RD coordinaten te converteren kan als volgende stap AlignXY gebruikt worden.

Voorbeeld

GPS-spoor middels   3TLIn en  AlignXY

Voor uitvergrootte versie van de afbeelding: rechtermuisknop > bekijk afbeelding.

In dit voorbeeld is een GPS-spoor omgezet in een polyline (magenta) met 3TLIn en is de polyline met AlignXY omgeschaald naar de transportkaart van http://www.openstreetmap.org (locatie: Biesbosch).

Gebruik

 • Indien de tekening opgeslagen wordt in de map waar ook het 3TL-bestand staat dan zijn die bestanden direct zichtbaar. Eerst opslaan is het advies.
 • Het programma eindigt met een tekstscherm. Hier staan de start- en eind coördinaten in WGS 84 decimaal. Kopiëren en plakken voor de berekening van RD-coördinaten is voor de hand liggend als voorbereidende stap voor AlignXY.
 • Bij grote hoeveelheden data, bijvoorbeeld meer dan 10 000 meetpunten: zie tips hierna “grote bestanden”.

Het CSV-bestand

Meer specifiek, een 3TL-bestand is van type CVS (Comma Separated Values)(denk aan je excel-sheet). Na het openen van het bestand worden de waarden op regels die tekst “$GPGGA” bevatten afgevangen.

In het volgende voorbeeld worden enkele regels uit een dergelijk bestand weergegeven:

2017-03-08 1:23:09 $GPVTG,347.8,T,,,008.7,N,,
2017-03-08 1:23:09 $GPGGA,220026,5223.752,N,00514.488,E,1,8,01,+0007,M,+047,M,,0000
2017-03-08 1:23:10 $GPVTG,347.9,T,,,008.7,N,,
2017-03-08 1:23:10 $GPGGA,220027,5223.755,N,00514.485,E,1,8,01,+0007,M,+047,M,,0000
2017-03-08 1:23:11 $GPVTG,348.0,T,,,008.7,N,,

Er zijn twee regels die GPGGA-informatie bevatten. Over de eerste van die twee regels:

 • Latitude: de waarde tussen komma 2 en komma 3 (Northing) levert 5223.752 op, de y-waarde.
 • Longitude: de waarde tussen komma 4 en komma 5 (Easting) levert 514.488 op, de x-waarde.

Dus een (lon-lat) x-y-coordinaat wordt dan (514.488 5223.752).

Tips bij grote bestanden

Indien een 3LT-bestand erg veel punten bevat dan kan dat problemen veroorzaken. Ons testbestand bevatte GPS gegevens van 15 uur met metingen iedere seconde, resulterende in ~54 000 coördinaten. Niets liep vast maar het duurde wel lang.

Enkele tips:

 • Geef het CAD-programma de tijd om de data te verwerken.
 • Een polyline van vele duizenden segmenten levert problemen op met selecteren en bewerken. In dat geval:
  • Overweeg te exploderen in lijnsegmenten:
   EXPLODE <enter> L <enter> <enter>
  • Zet die lijnen op een aparte laag en of maak er een unnamed GROUP, GroupX, maakt groep van selectie, van (controleer selecteerbaarheid daarna met PickStyle).
 • Eigenschappen wijzigen van bijvoorbeeld 30 000 elementen lukt niet via dialoogvenster Properties. Gebruik in dat geval het commando CHANGE om bijvoorbeeld de lijndikte op 0.5mm te zetten.
 • Overweeg met een editor als Notepad++ het CSV-bestand op te delen in meerdere kleine bestanden.

Bepalen van polaire coördinaten

Voor het bepalen van vaste deel van de graden:

 • Deel de waarde door 100 en gebruik het gehele getal voor het scheidingsteken: (514.488 5223.752) wordt (5.14488 52.23752) wordt (5 52)

Voor het bepalen van de fractie van de graden:

 • Bepaal de minuten, waarde – graden * 100: (514.488 5223.752) wordt (14.488 23.752)
 • Omzetten van 60-tallig naar 100-tallig, resultaat / 60 * 100: (14.488 23.752) wordt (24.146 39.586)
 • Deel door 100, resultaat / 100: (24.146 39.586) wordt (0.24146 0.39586)

Voor het bepalen van de volledige coördinaten:

 • Tel het vaste deel en de fractie op: ((5 + 0.24146) (52 + 0.39586)) wordt (5.24146 52.39586)

Conversie van elliptische polaire coördinaten naar RD-coördinaten

Uitgangsbasis voor WGS 84: “universele transversale mercatorprojectie” (UTM) wordt niet gebruikt, wel ellipsoïdische coördinaten.

Op het net is een document Transformatieformules.pdf in omloop (schaduwkopie). Hierin wordt de wiskunde beschreven om conversies uit te voeren.

Door coordinatenparen op te geven in AlignXY kan het resultaat omgezet worden naar RD.

3TLIn
Scroll to top