Werken met functies

Functies aan elkaar knopen

Daarnaast kun je functies aan elkaar knopen en zo veelvoorkomende handelingen om vormen tot nieuwe commando’s. Hier volgt een voorbeeld van zo’n commando.

Voor de omzetting van WGS84 naar RD en vice versa zijn de functies (wgs>rd phi lam) en (rd>wgs X Y) gemaakt met als doel om snel vele duizenden punten om te zetten van het ene coördinaatsysteem naar het andere coördinaatsysteem. Met die bouwstenen is het relatief makkelijk om een nieuw commando te maken die gebruikersvriendelijker punten omzet.

Als voorbeeld is RD-coördinaat 159370,555200 genomen. Van RD naar WGS84/GPS:

RDGPS
Enter Coordinate Conversion [Gps2rd/Rd2gps] : r
Enter RD coordinates in decimal form…
Enter X coordinate: 159370
Enter Y coordinate: 555200
Calculated GPS coordinates phi,lambda: 52.98377081,5.45227795

Het commando RDGPS maakt gebruik van de functies (wgs>rd phi lam) en (rd>wgs X Y).

“Lineair Units PRECision” of het commando LUPREC biedt de mogelijkheid om maximaal 8 decimalen achter de komma te laten zien – in zekere zin een beperking van het CAD-programma. Intern wordt er met een veel hogere precisie gewerkt. Als we die waarden willen weten:

!phi
52.9837708105862
!lam
5.45227794714262

Voor de volledigheid: Bij een omzetting met optie g ofwel Gps2rd kunnen de precieze waarden opgevraagd worden met !X en !Y.

Werken met functies
Scroll to top