code

Notepad++ syntax highlighting for CAD LISP

Notepad++, abbreviated npp, has a LISP template built-in. But LISP for CAD is quite different from LISP for “plain” programming. Several templates for CAD circulate on the net, none made me 100% happy. So, after starting npp, it was time to choose “Language” -> “Define User Language”. It did not take much time to make […]

Plakken op de commandoregel, een lettertpe met zichtbare spaties

Voor BricsCAD en AutoCAD komt het gebruik van de spatiebalk overeen met de Enter-toets. Waarom zou je een lettertype willen gebruiken waarbij spaties goed zichtbaar zijn? Om te zien wat je gaat plakken op de commandoregel van je CAD-programma natuurlijk! Het principe Je kunt een aantal opdrachten typen in een tekstverwerker en vervolgens kopiëren en […]

Scroll to top