Overname van Bricsys door Hexagon ppm

Een dag na de BricsCAD-conferentie in London duizelt het nog steeds. Er zijn ladingen ingrijpende vernieuwingen en verbeteringen te vermelden. Dan is er het nieuws dat Bricsys overgenomen is door Hexagon ppm. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Bricsys is een toonbeeld van onze snel veranderende wereld. Iets meer dan een jaar geleden schreven we een veelgelezen artikel met de titel “AutoCAD? Of toch maar BricsCAD?” Dat artikel voelt nu aan als zwaar verouderd en niet meer relevant. BricsCAD heeft technologisch dat station met een hoge snelheid gepasseerd. Waar staat BricsCAD nu?

  • Alternatief voor Revit als het om BIM gaat
  • Alternatief voor SolidWorks en Inventor als het om mechanical engineering gaat
  • Alternatief voor AutoCAD

Daarmee is meteen duidelijk dat je alles in één programma kan doen met één opslagformaat (DWG). Dat werkt beter, sneller en met de efficiëntie van één omgeving. Het betekent ook een forse kostenbesparing op onderwijs en licenties. Tot slot is hiermee de kwaliteit en compatibiliteit van kostbare CAD-bestanden gewaarborgd. Dit zijn niet bepaald de standaardargumenten om een software-pakket te kopen en het is goed om daar even bij stil te staan.

De overname door Hexagon ppm roept vanzelfsprekend vragen op. Hexagon ppm staat heel dicht bij de industrie met specialistische producten die niches opvullen. Vanuit dat vertrekpunt is het voorstelbaar dat BricsCAD als CAD-platform een waardevolle basis vormt om tal van oplossingen op te baseren. In feite is men daar al mee bezig. Zo werd de CADWorx Plant Design Suite vorig jaar geschikt gemaakt voor BricsCAD. Hexagon ppm is daardoor niet meer afhankelijk van Autodesk en het werkt bovendien sneller en stabieler.

Dan is er een zorg wat Hexagon ppm met het Bricsys-team doet. Dit team functioneert onder de bevlogen oprichter Erik de Keyser als een geolied geheel. De accenten liggen daarbij met name op het team in Gent voor de algemene features van het geheel en het team in Novosibirsk voor de vertaling van moeilijke wensen naar wiskundige benaderingen en uiteindelijk de code. Het is een breekbaar geheel met extreem goede prestaties. Aangenomen mag worden dat Hexagon begrijpt wat “do not change a winning team” betekent.

Wat betekent het allemaal voor het marktaandeel? BricsCAD is een kleine speler die jaarlijks een flinke groei heeft laten zien. Echter, het is reëel om te stellen dat een substantieel marktaandeel nog vele jaren op zich zou laten wachten. Hexagon ppm biedt een omgeving om dat traject aanzienlijk korter te maken. Daar passen geen kortzichtige geldharkconstructies voor aandeelhouders bij zoals Autodesk die hanteert met verplichte subscriptions. Om die snelle groei te bereiken is het ook niet voor de hand liggend dat prijzen fors stijgen.

PS Na het schrijven hiervan werd een interview met Erik de Keyser en Rick Allen gepubliceerd en het bevestigt min of meer deze visie. Het interview is hier te vinden.

Overname van Bricsys door Hexagon ppm
Scroll to top