Technische achtergronden

Het zoekpad van CAD

CAD kijkt altijd als eerste in je home-directory en daarna in de map waar je de tekening hebt opgeslagen voor meer informatie.

Je kunt daar handig gebruik van maken door bijv. een startup.scr (opstartscript) te plaatsen in die map. Of een aangepast tekeninghoofd (title.dwg).

Dit is ook de reden waarom je afbeeldingen altijd moet opslaan in dezelfde map als de tekening.

Start je met een nieuwe tekening?

Sla die dan eerst op, want anders werkt dit principe niet (vraag je even af waarom niet).
Hierna volgt CAD het zoekpad naar beneden af. Als je de installatie goed hebt uitgevoerd dan zie je onder options -> tabblad “files” -> Onder “Support search path” de andere directories waar CAD standaard zoekt naar informatie.

Oude tip:
Voeg aan dit zoekpad onderaan een directory toe waar je je onderdelenbibliotheek opbouwt.
Nieuw tip:
Gebruik hiervoor Contentexplorer en voeg bibliotheken toe.

Technische achtergronden
Scroll to top