Bitmaps

Wat is een Bitmap

Een bitmap is een rasterafbeelding – zoals een digitale foto – die is opgebouwd uit beeldpunten met een kleurwaarde.
Een belangrijke reden om met CAD te werken is de ondersteuning van bitmaps in de tekening.

CADchUP knoppen

ImageAttach-
Onder de Fly out:

ImageAttach-
Met dit commando kan een bitmap ingevoegd worden. Vergeet het pad, zorg dat de bitmap altijd in dezelfde map als de tekening zelf staat.
XRef Externalreferences.
Dit is de algemene procedure om externe bestanden in te laden – altijd als externe link. Denk niet alleen aan bitmaps maar ook aan bestanden van het type PDF, DGN, en zelfs DWG.

Basisinfomatie soorten bitmaps

Het aantal bits per pixel

Als iemand spreekt over een 24-bits-plaatje (bijv. een digitale foto), dan bedoelt die persoon dat iedere beeldpixel is gedefinieerd met 24 bits – dus 24 eentjes en of nulletjes.
Een bit kan immers twee (2) waarden hebben (0 en 1) waardoor je met 24 bits dus 2 tot de macht 24 (2^24 dus) = 16 miljoen combinaties (kleuren) per pixel kan maken.
Daarnaast is er nog zoiets als transparantie. Door één kleurwaarde als transparant te bestempelen kun je als het ware door de bitmap heen kijken.

1-bits afbeeldingen

Denk hierbij aan een fax.
Deze is immers opgebouwd uit zwart en wit (1 en 0), dus 1 bit per pixel.
Het is ook een ideaal formaat om zwart/wit lijntekeningen in op te slaan omdat het klein is (24 keer kleiner dan kleur) en omdat wit makkelijk als transparant in CAD te definiëren is.

8-bits grijsschaal of kleuren uit een palet

Met 8-bits kun je 2^8 = 256 combinaties maken, dus per pixel 256 grijstinten of 256 kleuren uit een beperkt palet.
Van die 256 kleuren kun je er één definiëren als zijnde transparant (met ondersteuning binnen CAD). Voor scans van gekleurde lijntekeningen is dit het formaat wat zinvol is.

24-bits afbeeldingen

Het gaat hier met name om foto’s en scans in RGB. Dat wil zeggen dat iedere pixel is opgebouwd uit drie componenten: Rood, Groen en Blauw.
Iedere component is op haar beurt weer opgebouwd uit 256 tinten van de basiskleur.
Met 256 Roodtinten x 256 Groentinten x 256 Blauwtinten kom je op 16 miljoen kleuren.
Het is dus in feite een 8+8+8=24 bits afbeelding.
Het PNG-formaat ondersteunt ook transparantie (een alpha-kanaal met één kleurwaarde) en daar maakt CADchUP dankbaar gebruik van bij het omzetten van foto’s met puur wit.

32 bits afbeeldingen

Voor analyse minder geschikt. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten 32-bits afbeeldingen.

 • 32-bits is met name handig voor drukwerk waarbij er niet drie maar vier kleurkanalen gedefinieerd zijn.
  Het gaat daarbij om CMYK: Cyaan, Magenta, Yellow en blacK.
  Met vier 8-bits kanalen kom je op 32 bits.
  Overigens is het kleurbereik (gamut) van RGB en CMYK voor een groot deel overlappend, maar voor een deel ook niet. Mogelijk tegen de verwachting in is het gamut van RGB groter.
 • 32-bits kan ook betrekking hebben op RGB met een extra transparantiekanaal.
  Dus drie kanalen voor respectievelijk rood, groen en blauw en een extra alpha-kanaal met 8-bits (256 waarden) voor volledig transparant tot volledig niet transparant. Interessant voor website-bouwers.

Bestandsformaten

Er zijn heel veel bestandformaten en het gaat veel te ver om ze allemaal op te noemen. Van belang is dat je een bestandsformaat kiest van het open type, zodat je zeker weet dat het ook goed ondersteund blijft worden in de toekost. Verder wil je compressie met weinig of soms helemaal geen kwaliteitsverlies. Microsoft BMP en Adobe PSD is dus om meerdere redenen een buitengewoon slecht idee.


 1. GIF werd enige tijd niet meer ondersteund binnen CAD i.v.m. softwarepatenten op het formaat. Voor AutoDesk blijkbaar een goede reden om van de ene op de andere dag het formaat niet meer te ondersteunen. Voor het JPEG-formaat is het risico op verlies van ondersteuning van dit formaat in toekomstige versies ook aanwezig, zie JPEG hieronder.
 2. TIFF en PNG zijn over het algemeen goed bruikbaar met goede compressie en ondersteuning van maskers.
 3. JPEG geeft veruit de kleinste bestanden, maar dit levert wel (vaak aanvaardbaar) kwaliteitsverlies op. De toekomst van JPEG is – net als GIF – wat onzeker omdat er intensief geschermd wordt met softwarepatenten. Het lijkt erop dat ondersteuning van JPEG voorlopig wel gewaarborgd is, maar om op save te spelen is PNG een beter alternatief – los van het feit dat er met PNG natuurlijk geen kwaliteitsverlies is.
 4. EPS is eigenlijk een container, binnen CAD niet echt gebruikelijk. CAD kan wel exporteren via PSOUT.
Bitmaps
Scroll to top