Plotters aanmaken

Systeembeheer

Het onderstaande heeft betrekking op plotten (printen) met het CAD-programma in het algemeen en aanvullende functionaliteit van NedCAD in het bijzonder.

Plotters aanmaken

Of: Hoe gebruik ik de Plotter Manager?

 • De eerste printer-variant:
  • Start het CAD-programma → Ga naar File Plotter Manager of gebruik commando PlotterManager. Het CAD programma opent nu een verkenner. Hier worden een aantal standaard .pc3-bestanden getoond.
  • Dubbelklik op Add-a-Plotter Wizard (acad) of Create a new plotter configuration (bcad) → Next (x) System Printer (ook al is het een netwerkprinter die lokaal geïnstalleerd is als een systeem-printer) → NextSelecteer een printerNextNext → Geef een toepasselijke naam, bijvoorbeeld Deskjet_1000_portrait, zonder spaties → NextEdit Plotter Configuration → de knop Custom Properties → Nu krijg je printer-specifieke informatie, maak de instellingen in orde. Selecteer bijvoorbeeld Portret, etc. → OKFinish. Het nieuwe bestand Deskjet_1000_portrait.pc3 is toegevoegd aan de lijst in verkenner.
 • De daarop volgende printer-variaties kunnen op dezelfde wijze gemaakt worden. Het kan echter ook op een andere manier, waarbij je een bestaande configuratie kopieert en aanpast. Stel dat we een A3 PDF-printer willen aanmaken – altijd een goed idee.
  • Volg dezelfde stappen als hierboven totdat verkenner weer wordt getoond.
  • Selecteer bestand DWG to PDF.pc3. Kopieer en plak dit bestand (Ctrl-c en Ctrl-v) en hernoem het (F2) naar PDF_A3_L.pc3.
  • Dubbelklik op de kopie → Device and Document Settings Tab – > Selecteer Custom Properties → Klik op de knop Custom Properties. Bij een gewone printer biedt dit de mogelijkheid om de oriëntatie en de grootte in te voeren waarna je op OK klikt en klaar bent. In dit specifieke geval – een PDF-printer is geen gewone printer – gingen we iets te snel. Klik op CancelSelect Source and Size → Kies ISO A3 ( 420.00 x 297.00 MM )OK.
  • Op deze manier kun je eenvoudig tal van varianten toevoegen voor kleur, oriëntatie en papierformaten.
 • Als het gebruik van verkenner een probleem is: Create a new plotter configuration/Add-a-Plotter Wizard is een snelkoppeling naar resp. pc3_app.exe ofaddplwiz.exe. Met behulp van dit programma worden werkende .pc3-bestanden op de juiste plaats weggeschreven.
 • Afwijkend en tot slot: Aanpassen van .pc3-bestanden kan ook worden gedaan in het plot-dialoogvenster via Ctrl-p. Dat kan een reden zijn om de rechten op “read only” te zetten en het is natuurlijk een idee om een goede back-up te hebben.
Plotters aanmaken
Scroll to top