Publiceer Commando´s

Table of Contents

Commando´s

Als alles goed geregeld is, goed geconfigureerd is dan is het printen teruggebracht tot niet meer dan:
Ctrl-p (Ctrl-p en spatie)
of RMK op een tabje…
of File > Print

PLayout

PLayout.
PLayout maakt layouts. Kies een printer, kies een omschrijving en je bent klaar.
PLayout is een belangrijk commando omdat het in één keer een grote hoeveelheid werk uit handen neemt.
PLayout leest instellingen uit *c_cadchup.cfg*, om vervolgens alle handelingen uit te voeren om te komen tot een layout conform wensen. PLayout heft beperkingen (zoals marges) van het CAD-programma op als printers (en plotters) goed geconfigureerd zijn. Bedenk dat het CAD-programma een printer koppelt aan een layout. Dus als er meerdere layouts zijn in één tekening dan kunnen er meerdere plotterdefinities gebruikt worden.

Ook goed om te beseffen: Mail je iemand een tekening, dan is de kans klein dat die persoon dezelfde printer heeft.

De procedure is knop klikken, een printer uit de lijst selecteren, de vragen op de commandoregel beantwoorden en Presto!

Let op! Er zit een bug in de versie CADchUP 2017. PLayout zet het coördinaatsysteem in de layout niet op WCS. Dit moet je zelf doen door na PLayout het commando UCSW tegen (of knop WCS rechtsboven)

MView

MView.
Maak een nieuwe viewport
Met dit commando worden nieuwe viewports (kijkvensters) gemaakt die op de juiste laag gezet worden. Hierna wordt de oorspronkelijke laag weer hersteld.

Op de commandoregel zie je een optie FIT staan en je kunt ook twee punten van een venster opgeven.

Alternatief op de commandoregel: MVIEW en het venster op de juiste laag zetten.

Pam

Pam
Regel de schaal van een viewport

Een gedetailleerde beschrijving is te vinden onder Synchroniseren van kijkvensters.
Dit commando verzorgt de verschaling van viewports en plaatst een schaaltekst aan de onderzijde van de viewports.

Pam blokkeert de kijkvensters om het per ongeluk verschalen achteraf te voorkomen.

Na klikken op knop PAM is het zaak om de vragen op de commandoregel juist te beantwoorden, selecteer de gevraagde viewport rechtstreeks op de rand bijvoorbeeld.

Als Pam een schaalvoorstel heeft gedaan en eventueel een nieuwe schaalfactor ingevoerd kan worden dan is het goed om te beseffen dat schalen van oudsher voldoen aan een 1,2,5-regel volgens ISO (International Standardization Organization) en 1, 2.5, 5 volgens DIN (Deutsche Industrie Norm). Dat betekent dat een schaal van 500:1 of 1:2 prima is maar dat een schaal van 1:647 niet wenselijk is. Het mooie van een standaard is dat het vrijblijvend is en dat je mag zondigen als je een goede reden hebt (veel wit in de tekening). Daarom helpt PAM je door ruime marges aan te houden en komt met redelijke schalen op de proppen. Dat wil echter niet zeggen dat je daar gebruik van moet maken! Dus liever 1:500 dan 1:640.

Indien achteraf alsnog de schaal veranderd moet worden:

  • Via Properties de blokkade opheffen: Misc > Display locked > No
  • Papierruimte: De teksten viewporthandle en schaal verwijderen.
  • Modelruimte: Eventueel de referentieschaalbalk verwijderen.

Daarna kan het commando opnieuw uitgevoerd worden.

Let op! De bug in PLayout in versie CADchUP 2017 veroorzaakt een verschuiving van van alles naar rechts. Zorg ervoor dat WCS actief is voor het commando Pam .

Publiceer Commando´s
Scroll to top