GPXIn

GPXIn

GPXIN tekent informatie uit een GPX-bestand

GPXIN tekent informatie uit een GPX-bestand. De GPXIN-opdracht leest en verwerkt een GPX-bestand, extraheert coördinaten en verbindt de punten middels lijnstukken.

Tekening informatione van een GPX bestand.

Summary: The GPXIN command parses a GPX file, extracts coordinates and draws a polyline in BricsCAD or AutoCAD. Since usage is Dutch, the rest of this page is Dutch spoken.

Samenvatting

Een GPX-bestand bevat de GPS-data (GPs eXchange format). De GPXIN-opdracht leest en verwerkt een GPX-bestand, extraheert coördinaten en maakt een polyline in BricsCAD of AutoCAD. Om WGS 84 hoeken naar RD coordinaten te converteren kan als volgende stap ALIGNXY gebruikt worden.

Voorbeeld


GPS-spoor middels GPXIN

Gebruik

 • Het bestand dient “pretty printed” te zijn. Met andere woorden: niet alles op één regel om ruimte te besparen en wel tags met track-points per regel.
  • Indien nodig, en bij wijze van voorbeeld: open het bestand eerst in xml-copy-editor, druk op F11 en sla het op.
 • Het programma eindigt met een tekstscherm.
  • Hier staan de start- en eind-coördinaten van het traject in WGS 84 decimaal.
  • In de linker-onderhoek en rechterbovenhoek staan punten met een set bijbehorende coördinaten in het tekstscherm.
   • Kopiëren en plakken van deze laatste coordinaten is voor de berekening van RD-coördinaten is voor de hand liggend als voorbereidende stap voor AlignXY.
 • Bij grote hoeveelheden data, bijvoorbeeld meer dan 10 000 meetpunten: zie grote bestanden.

Het XML-bestand

Meer specifiek, een GPX-bestand is van type XML. Na het openen van het bestand worden de coördinaten op regels die de openings-tag “<trkpt” bevatten afgevangen. Dit zijn de “track-points”.

Tips bij grote bestanden

Indien een GPX-bestand erg veel punten bevat dan kan dat – met name bij AutoCAD – problemen veroorzaken. Enkele tips:

 • Geef het CAD-programma de tijd om de data te verwerken.
 • Een polyline van vele duizenden segmenten levert problemen op met selecteren en bewerken. In dat geval:
  • Overweeg te exploderen in lijnsegmenten:
   EXPLODE <enter> L <enter> <enter>
  • Zet die lijnen op een aparte laag en of maak er een unnamed GROUP, GroupX, van (controleer selecteerbaarheid daarna met PickStyle).
 • Eigenschappen wijzigen van bijvoorbeeld 30 000 elementen lukt niet via dialoogvenster PropertiesS. Gebruik in dat geval het commando CHANGE om bijvoorbeeld de lijndikte op 0.5mm te zetten.
 • Overweeg met een editor als Notepad++ het XML-bestand op te delen in meerdere kleine bestanden.

Door coördinatenparen op te geven in AlignXY kan het resultaat eventueel omgezet worden naar RD.

GPXIn
Scroll to top