Gedrag van diverse elementen in 3D

Gemakshalve is gesteld dat als je een UCS maakt, het nieuwe UCS je werkvlak wordt.
Dat neemt echter niet weg dat je wel degelijk hier van af kan wijken:

  • Een Line trekt zich als je bijvoorbeeld met object snap werkt niets aan van het UCS.
  • SpLine, 3DPoly, 3DFace: zelfde verhaal.
  • Een Circle is wel altijd evenwijdig aan het UCS. Ook als je met object snap werkt.
    Echter als een afwijkende z-coordinaat wordt opgegeven, dan krijgen alle punten op de Circle die eerst opgegeven z-coordinaat.
  • Arc, PLine, Ellipse zelfde verhaal.

Dit kan wat verwarring veroorzaken en daarom is het extreem raadzaam om regelmatig met VPorts4, vier viewports te werken.
Daarna kun je weer terugschakelen naar één viewport met VPorts1.

Andersom is het vaak heel handig als je toch 4 viewports benut om in het isometrische aanzicht met object snap punten aan te wijzen die in een bovenaanzicht vaak over elkaar liggen.

De basis van werken in 3D. 2D en 3D en UCS en het bovenstaande goed doorlopen hebt, en vooral doorziet (lees en of oefen hiermee desnoods wat vaker), dan valt het allemaal enorm mee, en ben je snel in staat om complexe vraagstukken, constructies te bewerken en op te lossen.
Met name het gebruik van meerdere viewports maakt veel inzichtelijk, en voorkomt fouten.

Gedrag van diverse elementen in 3D
Scroll to top