Osmode511

Osmode511:

Springt naar aantal voorgedefinieerde instellingen, vaste instelling.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

Osmode511


Beschrijving:

Een andere handigheid is de knop P.
Denk aan fotografie, de “green” van Pentax, dus een aantal voorgedefinieerde instellingen.
Snapt naar: Preset End,Mid,Cen,Node,Quad,Int,Ins,Perp,Tan

Osmode511
Scroll to top