Pam

Pam:

Verschaling viewports met schaaltekst en maatbalk.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

Pam


Beschrijving:

Viewport scale paperspace. Voor instellen van de schaal van viewports.

Pam
Scroll to top