CAD-bestanden van derden gebruiken, sjablonen

Hoe ga je om met CAD-gegevens die aangeleverd zijn door derden, wat is de invloed van sjablonen in BricsCAD en AutoCAD.

Samenvatting

Leer jezelf aan om tekeningen van derden altijd in een nieuwe
tekening in te voegen.
Die nieuwe tekening moet dan op basis van een goed sjabloon zijn.
Commando QNEW is altijd op basis van één vastgesteld sjabloon.
NEW laat je kiezen tussen sjablonen, advies: QNEW is makkelijker.
Het QNEW-sjabloon ligt vast en is te vinden via SETTINGS.
Omdat een sjabloon de basis is voor iedere tekening binnen jouw
organisatie dient het met zorg onderhouden te worden,
gebruik PURGE en AUDIT.

CAD-bestanden van derden gebruiken, sjablonen
Scroll to top