ACME is een “autoloader” en is ontstaan uit de behoefte om de integratie tussen verschillende CAD-programma’s enerzijds en Lisp-applicaties anderzijds beter te regelen.

Wat ACME doet is het in één keer regelen van instellingen die anders per losse applicatie geprogrammeerd moeten worden. Het gaat daarbij om het controleren en laden van menu’s, aanpassen van zoekpaden, beveiligde paden en het aanroepen van Lisp-code.

ACME kan in enkele regels geïnstrueerd worden waar Lisp- en menu-bestanden staan en wanneer ze geladen dienen te worden. Die instructies staan in een .ACME-bestand.

De manier om applicaties te laden via .ACME-bestanden is voor AutoCAD en BricsCAD gelijk, waarmee het schrijven van applicaties verder vergemakkelijkt wordt en migraties van AutoCAD naar BricsCAD beheersbaar worden en blijven.

ACME wordt zelf gestart als app in AutoCAD met slechts één haak. Voor BricsCAD bevat ACME eveneens één haak in on_doc_load.lsp. Lisp-applicaties zijn dus niet meer afhankelijk van het gebruikte CAD-programma en van de Autodesk app-omgeving.

ACME-documentatie staat online op https://nedcad.nl/en/cadchup-acme/.

Scroll to top