BricsCAD en de modules

Bricsys biedt het CAD-programma BricsCAD aan in drie variaties: Classic, Pro en Platinum. Daarnaast levert Bricsys een aantal modules, te weten: BIM, Sheet Metal en tot slot Communicator voor bestandsuitwisseling. Het is belangrijk te beseften dat voor deze modules BricsCAD Platinum nodig is.

 

BIM module

Bouwtekeningen

Het ontwerpen van gebouwen gebeurt traditioneel nog vaak met technische tekeningen in 2D, de bouwtekeningen (construction documents, cd’s). Met deze traditionele manier van werken zijn deze 2D-tekeningen het eindproduct.

Building Information Modeling

Building Information Modeling (BIM) is een werkomgeving voor architectuurontwerp, constructie en gebouwbeheer en is gebaseerd op een rijk digitaal model. Dit bevat alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw.

In BIM wordt het creëren van nauwkeurige, consistente constructiedocumentatie een bijproduct van de workflow. Wijzigt het ontwerp van het gebouw, dan veranderen ook de bouwtekeningen. Met BIM kan een model van een gebouw door meerdere disciplines, vanuit  verschillende locaties, tegelijkertijd benaderd en bewerkt worden. Wijzigingen zijn voor alle partijen direct zichtbaar.

Sheet Metal

Bricsys heeft een uiterst krachtige plaatwerk-module met de naam “Sheet
Metal”. Voor de module is BricsCAD Platinum nodig.

Om onderdelen te importeren en te exporteren kan het verstandig zijn om
de module “Communicator” ook aan te schaffen. Zo kunnen onderdelen
afkomstig uit andere programma’s geimporteerd worden en automatisch
voorzien worden van parameters.

In een samenstelling kunnen constraints aangebracht worden. Veranderen
parameters van de samenstelling? Dan verandert het onderdeel van
plaatstaal ook automatisch. Samenstellingen kunnen slim gepubliceerd
worden waarbij plaatstaalonderdelen herkent worden en apart gepubliceerd
worden.

Bewerkingen zijn makkelijk uit te voeren. Aansluitende flensranden
kunnen omgezet worden in buigingen en andersom. Naden kunnen eenvoudig
verplaatst worden. Met name het veranderen van plaatwerk in “Sheet
Metal” is waar de module zich onderscheidt van anderen. Door plaatwerk
in de samenstelling te maken krijgen de nieuwe delen ook informatie mee
van omliggende delen om interferentie met andere delen te voorkomen.
Plaatwerk kan razendsnel gegenereerd worden uit schillen van solids of
door het, parallel aan het plaatvlak, extruderen van
hartprofiel-polylijnen. Doordrukkingen kunnen eenvoudig toegevoegd
worden voor bijvoorbeeld versterkingsribben en doorgedrukte
ventilatiegaten. Ook gekromde vlakken kunnen uitgeslagen worden. Al met
al is “Sheet Metal” een indrukwekkende applicatie met mogelijkheden die
bij concurrenten ontbreken.

De presentatie tijdens de Bricsys-conferentie 2017 in Parijs geeft een
goed beeld van wat “Sheet Metal” voor de organisatie kan betekenen:

Hoe een samenstelling uit elkaar gehaald wordt en omgezet wordt, is te
zien op: https://www.youtube.com/watch?v=1fjMsqGpmbk

Heeft u behoefte aan hoogwaardige 3D-gegevensuitwisseling tussen de belangrijkste MCAD-indelingen?
Met BricsCAD Communicator kunt u alle belangrijke MCAD-formaten uitwisselen (STEP, IGES, CATIA, Inventor, SolidWorks, Parasolid Export naar ACIS, DWG, 2D PDF enz.)

 

Scroll to top