Rijksdriehoekscoördinaten

RD-coördinaten

Voor extra informatie bezoek deze link:
http://nl.wikipedia.org/wiki/RD-co%C3%B6rdinaten

Coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting of kortweg Rijksdriehoekscoördinaten (ook wel: RD-coördinaten) zijn de coördinaten die in Nederland op nationaal niveau worden gebruikt als grondslag voor geografische aanduidingen en bestanden, zoals in een geografisch informatiesysteem (GIS), op kaarten van het kadaster, de Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN), de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) en topografische kaarten.

Het gebruik van RD-coördinaten is handig.
Door gegevens van derden consequent in te voegen op punt 0.0 in WCS ontstaat er een uitstekende overlap van gegevens uit diverse bronnen.
Denk bijvoorbeeld aan een ingevoegd bestand met eigen meetpunten gecombineerd met een tekening van de gemeente.
Hierna is het vaak handig om zelf een UCS te maken op een geschikt punt in de buurt waar je aan het werk bent. Nadere uitleg Coördinaatsystemen.

Zie voor verdere uitleg 2D en 3D en UCS

Rijksdriehoekscoördinaten
Scroll to top