Invoegen van geografische informatie

Met de komst van commando GIn (gin) kan geografische informatie, afkomstig van verschillende bronnen, ingevoegd worden. Deze bladzijde behandelt GIn en andere mogelijkheden. GIn staat voor “Geografie In“.

Manieren om informatie in te voegen

GIn

GIn wordt niet voor niets als eerste genoemd, het is het middel bij uitstek om je tekening te voorzien van kaartmateriaal, afkomstig uit diverse bronnen. GIn wordt hierna uitvoerig behandeld.

TSIn

TSIn wordt apart behandeld maar voor de volledigheid genoemd: Total Station In. Direct vanaf een veldboek een tekening creëren. Zie Total-station-data verwerken.

bitmaps

Het is misschien niet altijd een goed idee maar het is geen probleem om scan of screen-dumps van Google-maps, Open Streetmap, enzovoorts in te voegen als bitmap met ImageAttach. Bedenk dat een schaalbalkje goed kan dienen voor een grove verschaling zodat je kan meten in de tekening: ScaleR.

DXF

DXF is eigenlijk identiek aan DWG met het verschil dat DWG binair is en DXF ASCII-formaat is – tekstformaat dus. Omdat het identiek is zal je een DXF met Open moeten openen in plaats van importeren en kan je een DXF ook met Insert invoegen.

DGN

Gemeenten gebruiken vaak het DGN-formaat voor GIS. In BricsCAD kan je rechtstreeks MicroStation DGN invoegen middels Import. Native dus.

GMLIn

GMLIn zit in de boedel van CADchUP om in staat te zijn buiten deze acties via PDOK-Viewer data te downloaden en in te voegen.

Andere formaten

Ieder jaar ontvangen we wel vragen over importeren van GPX, KML, CSV, enzovoorts. Voor een aantal daarvan zijn tools ontwikkeld zoals de commando’s 3TLIn en GPXIn. Echter, met een beetje handigheid is het goed mogelijk in combinatie met een spread-sheet een script te maken. Zie BLOG. En uiteraard staan we altijd open voor functie-aanvragen.

Hoe werkt GIn?

Veel data uit (openbare) databronnen wordt aangeboden als GML. GIn helpt je met het aanvragen en vertaalt vervolgens die GML-bestanden naar DXF en voegt ze uiteindelijk in je tekening. Het gaat daarbij om vector-tekeningen of lijn-tekeningen.

Naast GML zijn er ook (openbare) bronnen die bitmaps ter beschikking stellen. Dit zijn tile-servers die gebruik maken van WMTS en op aanvraag bitmaps leveren. Hier doet GIn hetzelfde: Helpen met de selectie en invoegen. Een vertaling is niet nodig.

Onder de motorkap

GIn is geavanceerde software omdat het zoveel uiteenlopende taken moet verrichten. Het omzetten van GML naar DXF is enorm complex en dat wordt uitbesteed aan een NedCAD distributie van ogr2ogr.

Voor bijvoorbeeld het filteren van huisnummers en straatnamen zijn ingewikkelde SQL-queries nodig.

En wat dacht je van controleerbaar en reproduceerbaar? GIn doet de boekhouding voor je door de gebruikte informatie in je map op te slaan en te verwijderen als het niet meer nodig is. Daarbij kijkt GIn ook naar de andere tekeningen in die map – best complex.

GIn is een juweeltje.

Gebruik van GIn

First things first…

Een CAD-programma als AutoCAD en BricsCAD kunnen veel data verwerken maar er zijn grenzen. Ga je een miljoen punten invoegen dan wordt het op z’n minst traag. De kans dat de boel vastloopt is ook uiterst groot. Het gevolg: Frustratie, tekeningen natuurlijk niet eerst opgeslagen, “Wat een prut-software”. Dit gaat je overkomen!

Met andere woorden: Maak selecties niet al te groot. Gooi lagen die je niet nodig hebt weg. Sla regelmatig je werk op. En als het fout is gegaan… CADchUP heeft het commando AutoSave-Browser. Hiermee kan je in ieder geval niet opgeslagen tekeningen proberen te redden.

Doe je het allemaal goed? Dan rest geduld. Bestanden downloaden, grote GML-bestanden verbouwen tot grote DXF‘s, het invoegen van al die DXF‘s – hier heeft een computer gewoon even wat tijd voor nodig.

Was het al gezegd? Vergeet niet je tekening regelmatig op te slaan 😉

Een laatste advies: Lees heel goed wat GIn je op de commandoregel vertelt en vraagt.

GIn

Na het commando GIn zie je de opties:

 : GIN
 Optie - Beschrijving 
 NLA - Nederland overzicht afbeelding 
 NLB - Nederland overzicht blok 
 OTA - OpenTopo 100pix/km (Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl) 
 OTC - OpenTopo 400pix/km (Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl) 
 OTF - OpenTopo 3200pix/km (Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl) 
 SAT - Satellietkaarten 
 RWS - Rijkswaterstaatkaarten 
 GML - Vectorkaarten 

Je kunt een optie kiezen en de commandoregel goed lezen.

Om te onthouden:

 • Als je voor een tweede keer op een punt klikt dan wordt de ingevoegde kaart weer verwijderd.
 • Ben je klaar, vergeet dan niet een enter te geven.
 • Een optie levert of een bitmap of vector-informatie. De volgorde van de opties is daarom logisch, begin met de bovenste opties – als je het nodig hebt.
 • Vector-informatie is aanwezig als groep. Schakel dus regelmatig tussen met PickStyle.
 • Zorg dat je technieken om vectoren bij te snijden, tekenvorgorde, bitmaps bijsnijden, enzovoorts goed beheerst.

GIn NLA NLB

Dit levert een overzicht van Nederland op. NLA voegt een bitmap toe in RD-coördinaten. Als je inzoomt dan wordt het uiteraard wat grover maar het is een prima middel om te bepalen waar je moet zijn in Nederland. NLB voegt een blok in op RD-coördinaten.

GIn NLA: Om snel een locatie op te zoeken.

GIn OTA OTC OTF

OTA, OTC en OTF zijn mooie topografische kaarten. Bezoek de site https://opentopo.nl eens. Het is waardevol materiaal omdat het een uitermate duidelijke en snelle indruk geeft van de omgeving.

 • OTA is handig als je je wil oriënteren omdat het overzichten van grote delen van Nederland betreft.
 • Qua resolutie zit OTC ongeveer tussen OTA en OTF
 • OTF kan je goed als onderlegger gebruiken met veel detail. Daarnaast kan je eigenschappen als “fading” (lichter maken) instellen om vectoren die er bovenop komen meer te accentueren.
Voorbeeld opentopo.nl, OTC.

GIn SAT

SAT, satellietfoto’s.

Satelliet-foto’s, twee (delen van) tiles.

GIn RWS

Optie RWS: Als er kaartmateriaal van Rijkswaterstaat aanwezig is voor een bepaald gebied dan wordt dat ingevoegd.

GIn GML

Optie GML: Vectordata uit de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)

GML, op een satellietfoto met fading.

Invoegen van geografische informatie
Scroll to top