UCSO

UCSO:

Nieuw nulpunt bepalen, (0).


NedCAD-pakket:

GIS


Sneltoetsen:


Commandoregel:

UCSO


Beschrijving:

Hiermee kan een nieuw nulpunt bepaald worden.

UCSO
Scroll to top