SpLinEdit

SpLinEdit:

Bewerkingen van de spline.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

SpLinEdit


Beschrijving:

Bewerkingen kunnen op diverse manieren uitgevoerd worden waarvan SPLINEDIT er een is.
Knooppuntbewerken is een andere optie waarbij behalve de standaardmethode ook middels RMK veel opties aanwezig zijn.

Tot slot zijn gegevens te veranderen en opte vragen middels PROPERTIES en LIST (werkelijke lengte) net als bij een polylijn.

SpLinEdit
Scroll to top