RSM

RSM:

Road Surface Marking verdeelt wegmarkering over een traject.


NedCAD-pakket:

Forensics


Sneltoetsen:


Commandoregel:

RSM


Beschrijving:

Road Surface Marking, markering van blokvormen en haaientanden over trajecten.
Wegdekmarkering lijnt blokken uit over een curve.

Om deze markering te plaatsen is er het commando RSM. Deze plaatst de markerings-tekens langs de getekende curve. Vergelijkbaar met het commando Measure, maar dan ook plaatsing van markering op het eerste punt van de curve.

RSM
Scroll to top