PEdit

PEdit:

Polylijnen bewerken.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

PEdit


Beschrijving:

Polylijnen worden behalve met knooppuntbewerking ook met PEDIT bewerkt.

PEdit
Scroll to top