OsmodeNon

OsmodeNon:

Geen instelling meer actief.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

OsmodeNon


Beschrijving:

Klik eerst op het rode kruis X.
Hierdoor is er geen instelling meer actief (OSMODE krijgt waarde 0).

OsmodeNon
Scroll to top