MView

MView:

Nieuwe viewports (kijkvensters) maken.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

MView


Beschrijving:

Met dit commando worden nieuwe viewports (kijkvensters) gemaakt die op de juiste laag gezet worden.
Hierna wordt de oorspronkelijke laag weer hersteld.

MView
Scroll to top