ExpUCS

ExpUCS:

Het huidige coördinaatsysteem opslaan.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

ExpUCS


Beschrijving:

Display UCS Dialog
In dit dialoogvenster kan het huidige coördinaatsysteem opgeslagen worden.

ExpUCS
Scroll to top