Ellipse

Ellipse:

Tekent een ellips.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

Ellipse


Beschrijving:

Het tekenen van een ellips door opgave van het middelpunt en of de kwadranten.
De z-coördinaat van het eerst opgegeven punt is gelijk aan de z-coördinaten van alle andere punten.

Ellipse
Scroll to top