DText-

DText-:

Enkel-lijns tekst.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

DText-


Beschrijving:

Dit zijn ‘one-liners’.
De instellingen komen strikt uit het STYLE-commando.
Na het opgeven van de hoogte en de hoek kan de tekst ingegeven worden.

Als na de eerste regel een Enter gegeven wordt zijn er twee mogelijkheden:

  • Typ een volgende regel tekst of
  • verplaats de cursor naar een andere plaats, klik en typ daar verder.

Een dubbele Enter sluit het commando af (een voor de regel en een voor het commando).
Wijzigen van teksten gaat het makkelijkst via dubbelklikken of middels PROPERTIES.

DText-
Scroll to top