DotXZ

DotXZ:

Filter xz uit een punt.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

DotXZ


Beschrijving:

Filter xz uit een punt.

Als CAD om een punt vraagt dan voer je normaal gesproken een x-y-z- coördinaat in. Je kiest immers een punt waarna alle coördinaten aan bijvoorbeeld een LINE-commando worden doorgegeven. Filters komen in beeld als je slechts delen van die coördinaten wil selecteren.

DotXZ
Schuiven naar boven