CUTB

CUTB:

Inlezen toolbar-posities en plaatsen.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

CUTB


Beschrijving:

Inlezen toolbar-posities en plaatsen.

Commando CUTB (CADchUP Toolbar) leest posities van toolbars en plaatst ze op het scherm.
Het configuratiebestand veranderen en dan CUTB invoeren is een betere methode dan herhaaldelijk toolbars handmatig plaatsen.

Als er veel vervuiling op het scherm is dan is het te overwegen om eerst alle toolbars te sluiten en dan de gewenste toolbars weer te geven.
De procedure is als volgt:

 • Alle (!) toolbars verwijderen:
  -ToolBar All Hide
 • Uitsluitend CADchUP-toolbars verwijderen:
  CUNoTB
 • CADchUP-toolbars herstellen, inlezen van configuratie en plaatsen van knoppen op juiste locatie en volgorde.
  Bij AutoCAD mogelijk twee keer dit commando:
  CUTB

Lees op commandoregel:
Parseren **TOOLBARS… Syntaxis: ToolbarName @ Top|Links|Rechts|Onder X-rechts,Y-onder.
\NCUTB laadt werkbalken zoals gedefinieerd in uw configuratiebestand ac_- of bc_cadchup.cfg.
\NOm andere werkbalken te verwijderen en of posities te herstellen die je misschien wilt om de opdracht -TOOLBAR, ALL, Hide en opnieuw uitvoeren CUTB uit te voeren.

CUTB
Scroll to top