CuNotb

CuNotb:

Uitsluitend CADchUP-toolbars verwijderen


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

CuNotb


Beschrijving:

CADchUP No Toolbars.

Zie ook commando CuTb.
Laat uitsluitend alle CADchUP-toolbars verdwijnen.

Als er veel vervuiling op het scherm is dan is het te overwegen om eerst alle toolbars te sluiten en dan de gewenste toolbars weer te geven.
De procedure is als volgt:

  • Alle (!) toolbars verwijderen:
    TOOLBAR ALL HIDE
  • Uitsluitend CADchUP-toolbars verwijderen:
    cunotb
  • CADchUP-toolbars herstellen, inlezen van configuratie en plaatsen van knoppen op juiste locatie en volgorde.
    cutb
  • Bij AutoCAD mogelijk twee keer dit commando:

Lees op commandoregel:
Parseren **TOOLBARS… Syntaxis: ToolbarName @ Top|Links|Rechts|Onder X-rechts,Y-onder.
\NCUTB laadt werkbalken zoals gedefinieerd in uw configuratiebestand ac_- of bc_cadchup.cfg.
\NOm andere werkbalken te verwijderen en of posities te herstellen die je misschien wilt om de opdracht -TOOLBAR, ALL, Hide en opnieuw uitvoeren CUTB uit te voeren.

CuNotb
Scroll to top