CSV2List

CSV2List:

Schrijft lijst coördinaten vanuit een CSV-bestand naar een gelijknamig bestand in list-formaat.


NedCAD-pakket:

GIS


Sneltoetsen:


Commandoregel:

CSV2List


Beschrijving:

Schrijft een lijst met coördinaten vanuit een CSV-bestand naar een gelijknamig bestand in list-formaat. Zie “List-formaat coördinaatreeksen”.

Dit commando overschrijft bestaande bestanden met dezelfde naam.
Leest een csv-bestand en plaatst het resultaat in een variabele coördinatenreeks.

CSV2List
Scroll to top