CoordsTranslate

CoordsTranslate:

Zet lijst coördinaten om van RD naar WGS84/GPS en vice versa.


NedCAD-pakket:

GIS


Sneltoetsen:


Commandoregel:

CoordsTranslate


Beschrijving:

Met dit commando kan een lijst met coördinaten omgezet worden van RD naar WGS84/GPS en vice versa.

CoordsTranslate
Scroll to top