Coords2RAM

Coords2RAM:

Schrijft lijst coördinaten vanuit een bestand naar een variabele zoals die gedefinieerd staat in de header van het bestand.


NedCAD-pakket:

GIS


Sneltoetsen:


Commandoregel:

Coords2RAM


Beschrijving:

Schrijft een lijst met coördinaten vanuit een bestand naar een variabele zoals die gedefinieerd staat in de header van het bestand.

Zie “List-formaat coördinaatreeksen”.

Dit commando overschrijft bestaande variabelen met dezelfde naam.

Coords2RAM
Scroll to top