Coords2File

Coords2File:

Schrijft lijst coördinaten vanuit RAM naar een bestand in de map waar de tekening is opgeslagen.


NedCAD-pakket:

GIS


Sneltoetsen:


Commandoregel:

Coords2File


Beschrijving:

Schrijft een lijst met coördinaten vanuit RAM naar een bestand in de map waar de tekening is opgeslagen.

Het commando vraagt welk coördinaatsysteem opgeslagen dient te worden. De naam van het bestand is coords2file en de extensie is het coördinaatsysteem.

Bijvoorbeeld:

  • coords2file.wgs84 voor GPS-coördinaten en
  • coords2file.rd voor RD-coördinaten.

Dit commando overschrijft bestaande bestanden met dezelfde naam in de map zonder waarschuwing maar maakt wel een kopie als met extensie “.bak”.

Coords2File
Scroll to top