BricsCAD-licenties kiezen

BricsCAD-licenties kiezen

Voor het kiezen van een licentievorm van BricsCAD is kennis nodig. Als naslag is het volgende pdf-document bruikbaar. Download: Een licentievorm van BricsCAD kiezen, 2019

Indien er vragen ontstaan, neem dan gerust contact op.

BricsCAD-licenties kiezen

Inleiding

Software-licenties leveren altijd een hoop vraagtekens op:

 • Wat zijn de mogelijkheden?
 • Wat is voor is de meest interessante optie voor ons?
 • Zijn er niet genoemde nadelen?

Zogenaamde subscription-licenties blijken goed voor de winsten van ontwikkelaars maar zijn niet altijd even prettig voor de klant. En wanneer is nu een wat duurdere netwerklicentie rendabel? Bij veel ontwikkelaars is de keuze beperkt, je wordt dus in één richting geduwd. In het geval van BricsCAD ben je vrij in je keuze en kan je bovendien altijd switchen van de ene contractvorm naar de andere.

Subscription

Het probleem van subscription bij Autodesk is niet alleen de prijs maar ook dat je oudere licenties niet meer mag gebruiken. Dat laatste is soms lastig als nieuwere AutoCAD-versies ouder maatwerk niet ondersteunen en bovendien zijn recente versies ronduit traag. De work-flow bij bedrijven komt in gevaar en er ontstaan extra kosten om dat op te lossen. Dit is ook een belangrijke reden om te overwegen of je wel door wil gaan op het huidige pad, of dat je een nieuwe weg met een andere partij wil inslaan.

Het allergrootste probleem bij subscription van Autodesk is dat de keuze beperkt is tussen subscription en… subscription! Met andere woorden: Je zit klem en bent volledig afhankelijk van de leverancier (vendor lock-in1). Een van de sterke punten van BricsCAD is dat het meerdere licentievormen kent en dat je dus altijd kan kiezen.

Licentievormen

Strikt genomen is een licentie een gebruiksovereenkomst. De licentievormen op een rijtje, we gaan uit van BricsCAD v19:

 • “Single/Volume”, standaardlicentie, ook wel “Node Locked” genoemd. Een “perpetual license” – je koopt eenmalig het gebruiksrecht en, zolang het besturingssysteem het CAD-programma ondersteunt, kan je het blijven gebruiken. Je kunt ook los updates aanschaffen.
 • “All-in maintenance license”, je koopt eenmalig het gebruiksrecht “Single/Volume” plus de update voor de volgende versie, waarna je jaarlijks update-kosten betaalt. Dit lijkt op subscription maar moet concurreren met andere licentievormen en is daardoor vaak een voordelige geen-gezeur-oplossing.
 • “Yearly subscription”, je huurt jaarlijks een versie (rental). Dit lijkt op het model van Autodesk, met het grote verschil dat je altijd een andere constructie kunt kiezen. Je zit dus niet klem. Deze optie is interessant voor als je tijdelijk extra licenties nodig hebt voor bijvoorbeeld een project. In tegenstelling tot de andere licentievormen kan je hier niet op bezuinigen, niet betalen betekent niet meer kunnen gebruiken van de software.
 • “Network license”, ook wel “Floating License” genoemd. Een constructie waarbij het programma vrij geïnstalleerd kan worden op alle computers maar het totaal aantal gebruikers dat tegelijkertijd BricsCAD gebruikt gelimiteerd is. Er dient een licentieserver geïnstalleerd te worden op het netwerk2. Het spreekt voor zich dat het zinvol is om werkgewoontes en bezettingen van computers goed te indexeren en dit af te zetten tegen de meerkosten en het extra systeembeheer.
 • “Specials”, “Academic license”, Dit soort varianten worden hier buiten beschouwing gelaten. Voor commercieel onderwijs kunnen individuele afspraken gemaakt worden. Zo kan er bijvoorbeeld een “All-in maintenance-license” gekocht worden die voorzien wordt van meerdere licentiesleutels.

De producten

Iemand die 4 uur per week tekent, zal eerst onderzoeken of “Classic” een geschikte optie is. Een werktuigbouwer die full-time construeert zal al snel een voorkeur voor BricsCAD Mechanical ontwikkelen, aangevuld met Communicator.

Het is raadzaam een overwogen keuze te maken bij het kiezen van een van de Bricsys-producten. Echter wisselen tussen producten is mogelijk zonder volledig verlies van investering.

In principe zijn alle licentievormen voor alle producten beschikbaar:

 • BricsCAD Classic
 • BricsCAD Pro
 • BricsCAD Platinum
 • BricsCAD BIM
 • BricsCAD Mechanical
 • Communicator

Het basisproduct is “Single/Volume”, het kale product met een standaardlicentie. Vertaald naar de meest bruikbare constructies:

 • “Single/Volume”
 • “Single/Volume” + “All-in maintenance”
 • “Single/Volume” + “All-in maintenance” + “Network license”
 • “Yearly subscription”
 • “Yearly subscription” + “Network license”

Shoppen

Shoppen om een lagere prijs te bedingen heeft weinig zin, de prijzen zijn vaste prijzen. Je zult dus geen verschillen vinden tussen dealers onderling en Bricsys, zelfs op internationaal niveau niet.

Echter, een dealer zal altijd genegen zijn om een deel van zijn marge om te zetten in meerwaarde voor een klant. Voor onszelf sprekende kan dit bestaan uit extra ondersteuning, opleiding, enzovoorts, afhankelijk van het verkoopbedrag. Een goede relatie tussen ons en u is een belangrijk aspect, met wederzijdse belangen. Rechtstreeks bij een dealer kopen is het advies dus.

Kosten op basis van huidige prijzen

De laatste dubbeltjes zijn wat minder interessant en bovendien is dit een tijdsopname. Om die reden beperken we ons tot 2019 en gebruiken we percentages.

Kies je product, neem de prijs “Single/Volume” als basis, als 100%.

De prijzen “Single/Volume”:

BricsCAD Classic

€ 585

BricsCAD Pro

€ 800

BricsCAD Platinum

€ 1 135

BricsCAD BIM

€ 1 750

BricsCAD Mechanical

€ 1 650

BricsCAD Ultimate

€ 1 935

Communicator

€ 500

In deze grafiek zie je de totale licentiekosten gedeeld over de gebruiksjaren. De licentiekosten zijn aangegeven als percentage van de initiële prijs van “Single/Volume” van een product.

Als voorbeeld, BricsCAD Platinum “Single” kost 1135 euro. Een keuze voor “Single/Volume + All-in maintenance license” (oranje) betekent dat de gemiddelde kosten over de eerste 5 jaar 50% van 1135, dus 570 euro per jaar zijn.

Enkele conclusies:

 • “Single/Volume”, een basislicentie (blauw) en niet opwaarderen is, zoals te verwachten, de goedkoopste oplossing op termijn – maar vaak niet de meest verstandige. Je zou dit kunnen doen om vervolgens een update te doen met “All-in maintanance”. Je zou dit ook kunnen doen als alternatief voor “Yearly” als een project bijvoorbeeld iets langer dan twee jaar duurt.
 • “Single/Volume” + “All-in maintenance” (oranje) is voor veel organisaties interessant omdat het ontwikkeltempo bij Bricsys hoog is en er goed ingespeeld wordt op marktwensen. Bricsys zelf probeert deze variant ook als goed alternatief op de markt te zetten. Dit is een benadering voor de lange-termijn.
 • “Single/Volume” + “All-in maintenance” + “Network license” (geel) is interessant op plaatsen waar mensen niet full-time met CAD bezig zijn. Dit is eigenlijk alleen interessant binnen grotere organisaties.
 • “Yearly subscription” (+ “Network license”, groen en paars) is interessant om investeringen te beperken. Zie ook de grafiek met opmerkingen hierna.

Tip: “Single/Volume” mag één keer extra gekopieerd worden voor de laptop thuis.

Kristallen bol

De prijsgegevens zijn alles behalve stabiel. In zekere zin is de CAD-markt een verzadigde oligopolie. Als gevolg betalen bedrijven niet marktconform. Nieuwkomers maken vrijwel geen kans om die markt te penetreren. Als een frisse wind blijkt Bricsys een uitzondering op die regel te zijn.

Om voldoende ontwikkelbudget te genereren heeft Bricsys met name marktaandeel nodig. Daaruit mag je voorzichtig concluderen dat de prijzen nog vele jaren aanzienlijk lager zullen blijven dan die van de gevestigde concurrenten. Anders gezegd: Het marktaandeel vergroten van bijvoorbeeld 1% naar 2% levert een verdubbeling van budgetten op terwijl die verdubbeling 5 jaar duurt als de prijs ieder jaar met 15% stijgt.

Dat Bricsys de prijzen voorlopig blijft verhogen is aannemelijk. Dan rijst de vraag wat de gevolgen daarvan zijn. Om die reden is het volgende scenario uitgewerkt, waarbij een jaarlijkse prijsstijging van 8% is toegepast. Dit is een min of meer willekeurige aanname.

Het plaatje ziet er dan als volgt uit. Stel dat je 5 jaar BricsCAD Mechanical gaat gebruiken, Single + All-in (oranje), dan is de gemiddelde prijs per jaar 55% van 1650 euro, 908 euro gemiddeld per jaar dus.

 • Dus als een programma aangeschaft wordt voor maximaal twee jaar dan is “Yearly” interessant.
 • Voor meer dan twee jaar is “Single/Volume” interessant met de opmerking dat een upgrade na 3 versies bijna overeenkomt met aanschaf van nieuw. Bovendien zijn nieuwe ontwikkelingen niet beschikbaar en ondersteuning is wat beperkter.
 • Op lange termijn zullen varianten met “All-in Maintenance” voor veel organisaties het meest interessant zijn. Een keuze voor een CAD-platform wil je graag vele jaren in stand houden.
 • Bricsys zal de komende jaren dit plaatje beïnvloeden. Voor nu lijkt het niet toevallig dat prijzen voor “Yearly” en “All-in” convergeren (paars met geel en oranje met groen, tussen jaar 7 en 8). De tendens is “license-hopping” (met “Yearly Licenses”). Met andere woorden: Morgen weer een ander CAD-programma. “All-in-gebruikers” zijn daardoor waardevoller voor Bricsys maar dat zie je dus pas terug tussen 7 en 8 jaar. Bij Solidworks3 bijvoorbeeld zit dit kantelpunt om en nabij 3 jaar.

In perspectief

Dit verhaal gaat over kosten en keuze van licentievormen van BricsCAD. Als de producten vergeleken worden met andere pakketten, dan is goed zichtbaar waar de verschillen zitten:

Enkele opmerkingen zijn wenselijk:

 • Over de pakketten:
  • BricsCAD Classic is het alternatief voor LT.
  • BricsCAD Pro is het alternatief voor AutoCAD plain.
  • BIM is het alternatief voor de combo Revit en AutoCAD.
  • Mechanical laat zich meten met Inventor en SolidWorks.
 • De grafiek laat heel goed zien wat de gevolgen zijn van de prijsstijgingen van de afgelopen jaren, het oligopolie van de groten. En die omzetten komen voor een belangrijk deel terecht bij aandeelhouders waar bij Bricsys de omzetten voor een groot deel naar productontwikkeling gaan. Er bestaan bij veel organisaties zorgen over de ontwikkeling van de prijsstijgingen van “subscription”.
 • Wensen van CAD-gebruikers zijn de sleutel. Als die ontdekken dat Bricsys-producten sneller, beter zijn, gemaakt met een toekomstvisie, met updates die iedere keer weer verrassend bruikbare functionaliteit toevoegen, dan is een overstap op BricsCAD uiterst voor de hand liggend. En met een ruim aanbod van licentievormen is er altijd een goede constructie mogelijk.

Als er vragen zijn ontstaan dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Plakken op de commandoregel, een lettertpe met zichtbare spaties

Plakken op de commandoregel, een lettertpe met zichtbare spaties

Voor BricsCAD en AutoCAD komt het gebruik van de spatiebalk overeen met de Enter-toets. Waarom zou je een lettertype willen gebruiken waarbij spaties goed zichtbaar zijn? Om te zien wat je gaat plakken op de commandoregel van je CAD-programma natuurlijk!

Het principe

Je kunt een aantal opdrachten typen in een tekstverwerker en vervolgens kopiëren en plakken op de opdrachtregel.

De uitdaging is om ervoor te zorgen dat alles correct wordt geselecteerd tijdens het kopiëren – bij spaties aan het eind moet je oppassen, iedere spatie is immers een enter.

Een plakvoorbeeld waarbij elk onderstrepingsteken een spatie is:

 • Een cirkel met een straal van 1: circle_0,0_1_
 • Een lijn van 0,0 tot 1,1: line_0,0_1,1__

Merk op dat er aan het einde van het laatste voorbeeld twee spaties zijn.

Een lettertype met zichtbare spaties

Hoe mooi zou het zijn als er een lettertype zou bestaan met zichtbare spaties?

Ik heb gezocht en heb het niet gevonden.

Dus laten we het maken! Fontforge is opgestookt en karakter 0020 (spatie) gaat onder de smeedhamer. Het standaardlettertype is FreeMono. Tijdens het bewerken zijn de hoofdletter S en P aan elkaar geplakt als SP en vervolgens geschaald naar 35%, nadat de ankerpunten zijn verwijderd. Daarna is een TTF gemaakt met de naam FreeMonoSp.ttf

FreeMonoSp.ttf staat hier: http://media.nedcad.nl/support/

Creëer een stijl in LibreOffice. En het werkt!

Zo is een probleem op een hele mooie manier opgelost. Echter…

De minpunten

Echter, veel mensen zijn niet gewend om LibreOffice-documenten te onvangen. En ze moeten het font met de spaties ook installeren. Een reden temeer om met dit pakket aan de slag te gaan!

In  PDF ziet alles er heel goed uit. Maar kopiëren werkt niet goed. Vrijwel alle PDF-readers zien extra spaties na een tekst als een fout en verwijderen dus de spaties! Een stevige bug waar je niet omheen kan werken.

Dus moet je iedere keer denken: kopieer de tekst, plak de tekst en vergeet niet de niet geselecteerde spaties toe te voegen.

Maar toch zinvol!

Ondanks de minpuntjes is met dit lettertype wel exact duidelijk wat er op de commandoregel geplakt moet worden. Daarmee is dit lettertype een prima aanvulling op de documentatie van CAD-programma’s als BricsCAD .

Addendum:

De licentie is geërfd van FreeFont en is GPL. Zie https://github.com/opensourcedesign/fonts/blob/master/gnu-freefont_freemono/COPYING

Blijkbaar zijn er meer toepassingen voor fonts met zichtbare spaties, zoals inlogschermen van computers.

NedCAD’s expertise: verwerken van 16.000 CAD-tekeningen binnen één week

NedCAD’s expertise: verwerken van 16.000 CAD-tekeningen binnen één week

Van onze opdrachtgever IFE Tebel Technologies, onderdeel van Knorr Bremse, kregen we onlangs de vraag of we snel 16.000 CAD tekeningen konden omzetten naar PDF, PNG, TIFF. Daarbij was een spreadsheet met alle informatie over de tekeningen – zoals revisies, schaal en papierformaat – gewenst.

Eerdere pogingen van andere partijen met diverse utility’s leverden niet het gewenste resultaat.

De achtergrond van dit verhaal is dat IFE Tebel Technologies zijn CAD-tekeningen centraal wil opslaan in het document-beheersysteem van Knorr Bremse in Oostenrijk. Voor distributie en goede leesbaarheid moesten alle CAD-tekeningen die ooit gemaakt waren omgezet worden naar een specifiek PDF-formaat.

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren heeft NedCAD een computer-grid ingezet met voor CAD geoptimaliseerde hardware en software.

Door gebruik te maken van LISP- en BASH- scripts in Linux konden de 16.000 CAD tekeningen in een aantal slagen geprepareerd en geëxporteerd worden. Door eerst alle tekeningen goed te checken op fouten en onvolkomenheden, en deze direct op te lossen, werden de vervolgstappen een kwestie van voldoende rekenkracht inzetten.

Trivia:

 • BricsCAD v18.2 was in staat om 2000 tekeningen per processor per uur te bewerken.
 • Grootten van bitmaps van tekeningen liepen op tot wel 140 Mpixel.
 • Gedurende vele tienduizenden cycli van openen, bewerken en opslaan is BricsCAD niet één keer vastgelopen.

Geïnteresseerd in wat NedCAD voor u kan betekenen op dit gebied? Voor meer informatie neem contact op, we komen graag een keer vrijblijvend langs om met u de mogelijkheden te bespreken.

 

 

Overname van Bricsys door Hexagon ppm

Overname van Bricsys door Hexagon ppm

Een dag na de BricsCAD-conferentie in London duizelt het nog steeds. Er zijn ladingen ingrijpende vernieuwingen en verbeteringen te vermelden. Dan is er het nieuws dat Bricsys overgenomen is door Hexagon ppm. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Bricsys is een toonbeeld van onze snel veranderende wereld. Iets meer dan een jaar geleden schreven we een veelgelezen artikel met de titel “AutoCAD? Of toch maar BricsCAD?” Dat artikel voelt nu aan als zwaar verouderd en niet meer relevant. BricsCAD heeft technologisch dat station met een hoge snelheid gepasseerd. Waar staat BricsCAD nu?

 • Alternatief voor Revit als het om BIM gaat
 • Alternatief voor SolidWorks en Inventor als het om mechanical engineering gaat
 • Alternatief voor AutoCAD

Daarmee is meteen duidelijk dat je alles in één programma kan doen met één opslagformaat (DWG). Dat werkt beter, sneller en met de efficiëntie van één omgeving. Het betekent ook een forse kostenbesparing op onderwijs en licenties. Tot slot is hiermee de kwaliteit en compatibiliteit van kostbare CAD-bestanden gewaarborgd. Dit zijn niet bepaald de standaardargumenten om een software-pakket te kopen en het is goed om daar even bij stil te staan.

De overname door Hexagon ppm roept vanzelfsprekend vragen op. Hexagon ppm staat heel dicht bij de industrie met specialistische producten die niches opvullen. Vanuit dat vertrekpunt is het voorstelbaar dat BricsCAD als CAD-platform een waardevolle basis vormt om tal van oplossingen op te baseren. In feite is men daar al mee bezig. Zo werd de CADWorx Plant Design Suite vorig jaar geschikt gemaakt voor BricsCAD. Hexagon ppm is daardoor niet meer afhankelijk van Autodesk en het werkt bovendien sneller en stabieler.

Dan is er een zorg wat Hexagon ppm met het Bricsys-team doet. Dit team functioneert onder de bevlogen oprichter Erik de Keyser als een geolied geheel. De accenten liggen daarbij met name op het team in Gent voor de algemene features van het geheel en het team in Novosibirsk voor de vertaling van moeilijke wensen naar wiskundige benaderingen en uiteindelijk de code. Het is een breekbaar geheel met extreem goede prestaties. Aangenomen mag worden dat Hexagon begrijpt wat “do not change a winning team” betekent.

Wat betekent het allemaal voor het marktaandeel? BricsCAD is een kleine speler die jaarlijks een flinke groei heeft laten zien. Echter, het is reëel om te stellen dat een substantieel marktaandeel nog vele jaren op zich zou laten wachten. Hexagon ppm biedt een omgeving om dat traject aanzienlijk korter te maken. Daar passen geen kortzichtige geldharkconstructies voor aandeelhouders bij zoals Autodesk die hanteert met verplichte subscriptions. Om die snelle groei te bereiken is het ook niet voor de hand liggend dat prijzen fors stijgen.

PS Na het schrijven hiervan werd een interview met Erik de Keyser en Rick Allen gepubliceerd en het bevestigt min of meer deze visie. Het interview is hier te vinden.

Software-adoptie in de CAD-wereld

Software implementeren is eigenlijk niets meer dan zorgen dat de software goed werkt binnen jouw organisatie. Opleidingen, tunen, acceptatie door gebruikers en meer. Software-adoptie wordt vaak in één adem genoemd met implementatie maar dat is niet terecht, er zijn duidelijke verschillen, als je die wil zien.

Adoptie kun je, moet je, in de letterlijke zin nemen. Adoptie betekent dat je een keuze maakt voor de lange termijn, dat je kiest voor een bestandsformaat voor de opslag van kostbare CAD-documenten, dat je willens en wetens een keuze maakt voor een product waar anderen misschien niet mee overweg kunnen – of juist wel.

Voor veel software-ontwikkelaars is het bestandsformaat een gereedschap om jou te binden. Heb je eenmaal pakket A? Dan stap je niet snel over naar pakket B, want B leest jouw bestaande A-tekeningen niet 100%. Iedereen die met CAD werkt, herkent onmiddellijk dit probleem.

De verdienste van de Open Design Alliance is dat het gesloten .dwg van AutoCAD nu “open” is. Dit geldt trouwens ook voor het .dgn-formaat. Hoeveel dwg-tekeningen zwerven er rond in de wereld? Hoewel AutoCAD voor veel toepassingen technologisch achterhaald is, blijkt dat het dwg-formaat nog steeds uitbundig gebruikt wordt.

Met de dwg-specificatie bekend, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Objecttypen als “lijn” en “tekst” zijn leuk, maar waarom zouden we dan niet complexe objectentypen als “flens” of “muur” toevoegen? Bricsys begreep de waarde van dit formaat heel goed en dat is precies wat ze gedaan hebben met BIM en Sheet Metal.

Adoptie was het onderwerp, stel dat je Revit adopteert naast AutoCAD. Dan heb je dus een probleem. Beide producten zijn van Autodesk maar goed uitwisselbaar zijn de gegevens niet. Met BricsCAD is dat geen probleem, sterker nog, alles zit in dwg-formaat, dus er hoeft helemaal niets uitgewisseld te worden. Er zijn heel wat bedrijven die AutoCAD en Revit naast elkaar gebruiken. Bricsys is geniaal door 200% in te zetten op .dwg.

Je begrijpt nu beter onze slogan: “Explore the power of DWG!”

Ik ben een tegenstander van het gebruik van merknamen. Ik heb geen TomTom maar een navigatiesysteem, ik Google nooit maar gebruik een zoekmachine (https://duckduckgo.com/ is trouwens best wel verfrissend waar Google faalt). In de tussentijd zoeken we voor ons bedrijf een Revit-tekenaar en niet een BIM-tekenaar. Dat is jammer, want zo sluit je getalenteerde krachten uit. Wat ook jammer is, is dat dit de huidige praktijk is. Een BIM-tekenaar publiceert in ifc-formaat en dat is één op één uitwisselbaar met Revit, BricsCAD-BIM en tal van andere BIM-programma’s. Nou, vergeet het maar voor nu, dat gaat nog wel een paar jaar duren. Maar het is wel een belangrijke overweging die bij adoptie hoort. Adoptie is denken op de lange termijn. De Deense overheid heeft het ifc-format binnen de overheid verplicht gesteld en dat is een begin. Revit-ontwikkelaars zullen op enig moment mee moeten gaan als ze bestaande gebruikers willen behouden. Zekerder is dat Bricsys vol inzet op .ifc, vandaag. BIM kan alleen maar slagen in de nabije toekomst als informatie uitwisselbaar is en dat beseffen alle betrokken partijen heel goed. Ook in Nederland beseft men dat en daar is het “BIM-loket” voor: “Open BIM standards are essential to the successful widespread implementation of BIM within the Dutch building industry.”

Natuurlijk moet het product goed zijn, van uitstekende kwaliteit zijn. Echter, wat brengt de toekomst? Hoeveel vertrouwen heb je in de software-producent? Het is logisch om een toekomstverwachting te maken op basis van in het verleden behaalde resultaten. Kijk eens naar de release-notes van de afgelopen 4 jaar, wat is er veranderd? Is het alleen eye-candy? Zijn het dingen die jouw productiviteit echt gunstig beïnvloeden?

Daarnaast probeer je in te schatten wat voor bedrijf er achter het product zit. Autodesk heeft zijn vlaggenschip aan de grond laten lopen en de gebruikers volledig uitgemolken. Dat zijn flinke minpunten. Maar met Revit lijken ze het beter te doen. Andere beursgenoteerde ontwikkelaars zijn in één adem te schetsen als “gestaag voorwaarts”, denk bijvoorbeeld aan Dassault Systèmes (SolidWorks, CATIA). Als naamloze vennootschap wijkt Bricsys hierin af, aandeelhouders zijn direct betrokken en het voelt veel meer aan als familie, waar geluisterd wordt naar gebruikers. Vertrouwen in de producent is misschien wel het belangrijkste criterium bij adoptie van software.

Ontdek de kracht van DWG!

Ontdek de kracht van DWG!

“Ontdek de kracht van DWG”, omdat wij ervan overtuigd zijn dat er veel meer mogelijk is met CAD.

NedCAD is gespecialiseerd in CAD. Wij verzorgen CAD-opleidingen, ontwikkelen CAD-software, maken oplossingen in LISP en zijn dealer van BricsCAD.

BricsCAD is een compleet 2D- en 3D-CAD-pakket. Het kan uitgebreid worden met een BIM- of Sheetmetal-module voor specifieke doelgroepen. En daarnaast is het simpelweg aantrekkelijk door zijn prijs. Zie: https://nedcad.nl/bricscad/prijzen-en-licentievormen.

NedCAD verzorgt CAD-opleidingen voor beginners tot gevorderden. We hebben “off the shelf” cursussen / opleidingen maar nog effectiever zijn onze maatwerkopleidingen.

Wilt u meer weten over onze diensten en producten (CAD-opleidingen, LISP-oplossingen of BricsCAD )? Bezoek dan onze website https://nedcad.nl. 30 dagen vrijblijvend BricsCAD proberen? https://nedcad.nl/bricscad.

Wilt u weten hoe u meer uit het DWG-formaat kan halen? Neem dan contact op, we komen graag een keer vrijblijvend langs om met u de mogelijkheden te bespreken.

Introductie CAD LISP

Introductie CAD LISP

Gebruikers van BricsCAD, en AutoCAD, kunnen processen automatiseren met LISP. Dat een bedrijf daar veel mee kan winnen spreekt voor zich. Maar onbekend maakt onbemind en daarom hebben we zes Nederlandstalige casts gemaakt als een introductie. De voorbeelden zijn praktisch en gaan van makkelijk naar redelijk geavanceerd. De gebruikte code staat hierna en is dus te kopiëren. Via NedCAD kan je een LISP-opleiding volgen maar we kunnen ook programmeren of ondersteunen bij jouw programmeerinspanningen.

Deel 1: Uitleg basisbewerkingen

Uitleg van rekenkundige basisbewerkingen als antwoord op hoeken, afstanden, schaalfactoren, enzovoorts.

Deel 2: Uitleg geavanceerde bewerkingen

Uitleg van bewerkingen als wortels, kwadraten, als antwoord op vragen van CAD-commando’s.

Deel 3: Functie voor eigenschappen

We maken een eenvoudige functie mkbb om eigenschappen byblock te maken en een functie mkbl voor bylayer.

Gebruikte code voor commando MKBB:

1
2
3
4
5
6
7
8
(defun c:mkbb ( / )
	(if
		(ssget)
		(command "chprop" "p" "" "C" "byblock" "LA" "0" "LT" "byblock" "LW" "byblock" "TR" "byblock" "")
		(princ "\nNothing selected!")
	)
	(princ)
)

Gebruikte code voor commando MKBL:

1
2
3
4
5
6
7
8
(defun c:mkbl ( / )
	(if
		(ssget)
		(command "chprop" "p" "" "C" "bylayer" "LT" "bylayer" "LW" "bylayer" "TR" "bylayer" "")
		(princ "\nNothing selected!")
	)
	(princ)
)

Deel 4: LISP-bestanden automatisch laden

Als je een LISP-bestand hebt, hoe laadt je dat, zodat je het kunt gebruiken?

Gebruikte code voor on_doc_load.lsp bevat alle code van de rest van de casts:

1
2
3
4
5
6
(princ "\nStart of on_doc_load")
(load "mkbb")
(load "mkbl")
(defun c:attinc (/ attinc) (load "attinc") (attinc) (princ))
(princ "\nEnd of on_doc_load")
(princ)

Deel 5: Uitleg complexere LISP-routine

Uitleg over hoe een wat complexere LISP-routine werkt.

Gebruikte code voor commando ATTINC:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
;; (c)2018 NedCAD
(defun attinc ( / number ent-name att-name att-data) ; Function NOT preceded with c:
	(princ "\nThis utility numbers selected blocks with increments of one by changing the first attribute value.") ; What it does, printed on the command line
	(setq number (getint "\nStarting number: ")) ; Ask for an integer, set variable number.
	(princ "\nSelect first block to number: ") ; After that, ask for a block.
	(while (setq ent-name (car (entsel ""))) ; Select something, while, as long as something is selected.
		(if ; Condition...
			(= (cdr (assoc 0 (entget ent-name))) "INSERT") ; Is it a block?
			(if ; If yes, next round.
				(and ; Both conditions should be met
					(setq att-name (entnext ent-name)) ; Is there a next entity?
					(= (cdr (assoc 0 (entget att-name))) "ATTRIB") ; Is that next entity an attribute?
				)
				(progn ; Good! Then do the next...
					(setq att-data (entget att-name)) ; Retrieve all specs of that attribute...
					(setq att-data
						(subst (cons 1 (itoa number)) (assoc 1 att-data) att-data) ; and replace attribute value with value of variable number.
					) ; A list with new attribute data,
					(entmod att-data) ; modify the entity and
					(entupd att-name) ; update it.
					(setq number (1+ number)) ; Ready and creating next new attribute value, number plus one.
				)
				(princ "\nThis block does not contain an attribute! ") ; Not good. If conditions are not met, print on the command line what went wrong...
			)
			(princ "\nThis entity is not a block! ") ; ditto
		)
		(princ "\nSelect a block or <Empty click or enter to finish>: ") ; What to select or what to do to get out of the while loop.
	)
	(princ) ; Finally suppressing LISP messages.
)
;; For on_doc_load.lsp:
; (defun c:attinc (/ attinc) (load "attinc") (attinc) (princ))

Deel 6: Testen

Het testen, met uitleg, van de laatste functie die we gemaakt hebben.

Waarom in hemelsnaam dan toch LISP?

Waarom in hemelsnaam dan toch LISP?

Als je eenvoudig iets wil programmeren om slimme dingen met CAD te doen, dan heb je een programmeertaal nodig. En er is veel keuze.
Waarom zouden we dan in hemelsnaam programmeren in LISP?

Goede vraag!

Want er zijn redenen genoeg om het vooral niet te gebruiken. LISP is oud, niet van deze tijd en niet gebruiksvriendelijk.
In 1958 zag LISP het daglicht, ja echt, het is dus al meer dan een halve eeuw oud.
Autodesk verwaarloost het al sinds deze eeuw begon en dringt aan op meer modernere programmeertalen. Met andere woorden: vergeet LISP gewoon.

Of…?

Frank Zappa zei eens: “Jazz is not dead, it just smells funny”.  Die quote zie je vaak terug als: “LISP is not dead, it just smells funny”. Bricsys heeft LISP nieuw leven ingeblazen met als laatste wapenfeit BLADE, een integrated development environment. We nemen aan dat dit de beweegreden zijn:

 • Het is platform-onafhankelijk en werkt dus ook op de Mac en Linux-systemen, waar VisualBasic en .NET geen optie zijn. En omdat tegenwoordig veel minder vaak automatisch de keuze valt op MS-Windows is dit een geldig argument.
 • Er zijn miljoenen programma’s geschreven in LISP, een investering die niet gemakkelijk te verwaarlozen is. LISP is een “blijver”.
  • Van AfraLISP: “De afgelopen tijd is VBA uit de gratie geraakt bij Autodesk, die nu het gebruik van modernere ontwikkelomgevingen met AutoCAD promoot, met name VB.NET.” Dit gebeurde rond 2010 en het legde een bom onder programmeer-investeringen gedaan met VBA. Raad eens wat er met VB.NET zal gebeuren wanneer mensen, die bijvoorbeeld OS-X gebruiken, moeten programmeren? Zoek eens op het net naar “is VBA a dead language” om een beeld te krijgen.
 • Gebruikers geven vaak de voorkeur aan LISP boven de alternatieven. Bovendien is er voldoende ondersteuning door derden (zoals wij) voorhanden.
 • LISP doet wat het moet doen. Het was daarom ook een logische keuze in 1986 voor John Walker (brein achter AutoCAD). LISP was toen al bijna drie decennia oud.
 • Al heeft LISP een redelijk steile leercurve, het is nog steeds betrekkelijk makkelijk te leren en te beheersen.
 • Een andere “blijver” is ARX / BRX (C ++) en er zijn goede redenen om het te gebruiken. Echter, resultaten zijn veelal makkelijker te verkrijgen met LISP, tegen aanzienlijk lagere kosten. Daarbij komt dat LISP vaak gebruikt wordt om ARX / BRX te ondersteunen.
 • Praktisch alle bedrijfs-uitdagingen kunnen met LISP worden opgelost.