Groeperen

Soorten groepen

Je wil elementen groeperen omdat ze fysiek bij elkaar horen (onderdelen van een constructie bijvoorbeeld), of omdat ze dezelfde kenmerken hebben (alle hartlijnen in de tekening). Een combinatie is ook mogelijk.

Een overzicht:

  • Lagen: Denk hierbij aan transparante vellen waarop informatie getekend staat. Lagen kunnen aan en uitgezet worden.
  • Blokken: Sommige biblotheek-onderdelen wil je graag vaker gebruiken en vast – dus niet te bewerken – hebben, uitzonderingen daargelaten.
  • Groepen: Snel objecten aan elkaar lijmen.
  • Externe referenties: Naast afbeeldingen en PDF’s kunnen ook externe tekeningen als geheel gekoppeld worden in een andere tekening.

Lagen, blokken en groepen

Intuïtief wordt vaak voor de juiste oplossing gekozen als het gaat om lagen of blokken of groepen.
Een nieuwe laag is sneller gemaakt dan een nieuw blok.
Een groep is snel gemaakt maar alle groepen zijn weer minder makkelijk in één keer te veranderen zoals dat bij een blok gaat.
Indien de groepering echter op meerdere lagen uitgesmeerd is kan het lastig worden deze gegevens onzichtbaar te maken, of te selecteren.
In dat geval kan een blok toch uitkomst bieden, je kunt de laag waar het blok op staat aan en uit zetten.
Zie ook werkbalken blocks en layer.

In de hoofdstukken Lagen, Blokken en Groepen volgt meer uitleg van de verschillende mogelijkheden.

Groeperen
Scroll to top