Commandoreeksen

Table of Contents

Commando’s en complexe taken

CuGIS

Het is uiterst gebruikersvriendelijk om met een enkel commando complexe taken uit te laten voeren. Zo zijn de eerste aanzetten tot CuGIS ook tot stand gekomen.

Om echter meer flexibel te zijn zal voor de toekomst gekozen worden voor een modulaire opbouw waarbij commando’s geschakeld kunnen worden – desnoods geschakeld tot nieuwe commando’s om gebruikersvriendelijkheid te waarborgen.

Zo’n volgorde, aaneenschakeling van commando’s, zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

Importeren data van derden

  • Extract3TL, EXTRACT <GPX|3TL|…> <bestand>, om punten, coördinaten uit een bestand van derden te onttrekken en in RAM op te slaan.
  • Coords2File, COORDS2FILE < coördinaat-systeem>, om vanuit RAM wordt waarden weg te schrijven naar een bestand.
  • Coords2RAM, COORDS2RAM <bestand> [coördinaat-systeem], om een bestand in RAM in te lezen.
  • List2CSV, LIST2CSV <bestand>, voor een omzetting naar een komma-gescheiden bestandsformaat (CSV, comma separated values). Voor bewerkingen in een spreadsheet bijvoorbeeld.
  • CSV2List, CSV2LIST <bestand> doet het tegenovergestelde van LIST2CSV
  • CoordsTranslate, COORDSTRANSLATE <RAM-bron> <RAM-doel>, om coördinaten om te zetten van coordinaatsysteem A naar B.
  • DrawList, DRAWLIST <coords-var> <point|line|3poly|pline> , om een lijst met coordinaten te tekenen.

Het voordeel is vooral herbruikbaarheid van functies waarbij de gebruiker heel veel flexibiliteit krijgt.

Commandoreeksen
Scroll to top