VPorts1

VPorts1:

Verwijderen van alle viewports behalve actieve.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

VPorts1


Beschrijving:

Met deze knop verwijder je alle viewports behalve de actieve in de modelruimte.

VPorts1
Scroll to top