List2CSV

List2CSV:

Schrijft lijst coördinaten vanuit een bestand naar een gelijknamig bestand in formaat “Comma Separated


NedCAD-pakket:

GIS


Sneltoetsen:


Commandoregel:

List2CSV


Beschrijving:

Schrijft een lijst met coördinaten vanuit een bestand naar een gelijknamig bestand in formaat “Comma Separated Values”.
Zie “List-formaat coördinaatreeksen”.

Dit commando overschrijft bestaande bestanden met dezelfde naam. Deze bestanden kunnen verder verwerkt worden in een spreadsheet bijvoorbeeld.

List2CSV
Scroll to top