Line

Line:

Tekent een lijn.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

Line


Beschrijving:

Het lijn-commando is een van de meest basale commando’s.
Let op de opties Undo en Close.

Bij de vraag om het eerste punt een lege Enter opgeven resulteert in het laatst opgegeven punt.
Lijnen zijn vrij om kriskras door de ruimte te gaan.

Line
Scroll to top