GIn

GIn:

Invoegen van kaartmateriaal van Nederland.


NedCAD-pakket:

GIS


Sneltoetsen:

gin


Commandoregel:

GIn


Beschrijving:

Algemeen

Gin staat voor “Geografie In” en is een commando binnen CADchUP dat zorg draagt voor het invoegen van geografische data van diverse bronnen – kaart-data dus.

Als een gebruiker Gin start dan krijgt hij/zij de mogelijkheid om in een CAD-werktekening op een plaats te klikken, waarna op dat punt de bijbehorende kaart gekoppeld en zichtbaar wordt. Een klik naast die kaart levert de volgende kaart-invoegactie op, enzovoorts. Deze kaarten zijn zogenaamde “tiles” of tegels. Ze worden als XRef gekoppeld.

Voorbeeld van een tile…

Die door NedCAD voorbereide kaarten – de “cache” – dienen toegankelijk te zijn middels een server of lokaal op een harde schijf.

Naast deze functionaliteit biedt Gin ook de mogelijkheid om bestanden te actualiseren. Hiervoor worden data-aanbieders zoals pdok.nl geraadpleegd. Dit is niet een vervangende functie voor de cache. Een internetverbinding is noodzakelijk.

Technische achtergronden

De hoeveelheid data

Ondanks de hoge datacompressie zal de totale data veel ruimte in beslag nemen. Nederland bestaat uit zo’n 50 000 km2 en de standaardmaat voor ingevoegde kaarten is 500 m * 500 m. Voor de meeste kaart-categorieën levert dit dus zo’n 200 000 kaarten op. Voor sommige categorieën bestaat elke kaart bovendien uit een dwg-bestand en een gekoppelde afbeelding. Daarnaast zijn er vectorbestanden en bestanden uit bijvoorbeeld de collectie van Rijkswaterstaat. De RWS-collectie omvat 521 bestanden voor heel Nederland.
Voor cartografie is een combinatie bitmap+dwg (500m * 500m) ~ 0.6 MB en voor satelliet+dwg (500m * 500m) ~1.4 MB. Het is dus een reëel uitgangspunt om een totaal van ~ 500 GB te reserveren, bestaande uit ongeveer 1 000 000 bestanden. De bitmaps hebben een resolutie van 10m/pixel en zijn derhalve 5 000 * 5 000 = 25 Mpixel.

Dataverkeer

Globaal valt hier wel iets over te zeggen. Gin kopieert de data naar de map met de werktekening en voegt daarna de data in, in de tekening van de gebruiker. Als er bijvoorbeeld RWS-data gewenst zijn dan is meestal één bestand benodigd met een gemiddelde grootte van 8.5 MB. Als een gebruiker vier vakken wil vullen met cartografie en satelliet- en vector-data dan zal het verkeer zo’n 9 MB beslaan.

Cache-locaties

In een optimale omgeving staat de cache lokaal op een harde schijf omdat dit snel werkt. Alternatief is een bedrijfsserver een goede optie. Eventueel kan een internetserver van NedCAD dienst doen als databron.

Het streven is om de cache bij NedCAD niet ouder te laten zijn dan één jaar. Een eigen bedrijfsserver kan dan bijvoorbeeld middels rsync een kopie up-to-date houden. Het jaarlijks postaal versturen is ook een optie.

De cache wordt uitsluitend bevraagd via de API van het CAD-programma (AutoCAD of BricsCAD), directe gebruikerstoegang wordt afgeraden.

Configuratie

Paden et cetera zijn in te stellen via gin.cfg.

GIn
Scroll to top