DdEdit

DdEdit:

Edit text.


NedCAD-pakket:


Sneltoetsen:


Commandoregel:

DDEdit


Beschrijving:

Edit Tekst. Om reeds bestaande teksten te bewerken.
Dit commando wordt ook geactiveerd als er op tekst dubbelgeklikt wordt.

DdEdit
Scroll to top