Copy

Copy:

Kopiëren van objecten.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

Copy


Beschrijving:

Kopiëren van objecten.
In principe is de constructie ‘van‘ en ‘naar‘.
Let echter goed op bij de opties, er is tegenwoordig ook een array-optie.

Copy
Scroll to top