Circle

Circle:

Tekent een cirkel.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

Circle


Beschrijving:

Dit commando vraagt om een middelpunt en een straal (of optie Diameter/Radius).

Daarnaast kan met de opties gewerkt worden:

  • 2P resulteert in een cirkel tussen twee punten,
  • 3P zorgt voor een cirkel door die drie punten en
  • TTR zorgt voor een cirkel die raakt (tangent is) aan twee lijnen of bogen/cirkels met een op te geven straal.

De z-coördinaat van het eerst opgegeven punt is gelijk aan de z-coördinaten van alle andere punten.

De laatst opgegeven straal wordt bij dit commando opgeslagen en vormt de standaardwaarde (tussen < en >).
Een Enter kan handig zijn indien meerdere cirkels dezelfde straal hebben.

Circle
Scroll to top