Boundary

Boundary:

Maakt een polyline van grenzen rondom een gekozen punt, dialoog.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

Boundary


Beschrijving:

Boundary; zoekt binnen een begrensd oppervlak, zonder gaten in de begrenzing, de randen op en tekent een polylijn of eventueel een regio.

Het commando is eenvoudig, klik op de knop “Pick Points” en de staandaardwaarden van het dialoogvenster zijn aannemelijk.

Boundary
Scroll to top