AuditX

AuditX:

Herstel instellingen en controle.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

AuditX


Beschrijving:

Een Audit-commando controleert de tekening op fouten en probeert die te herstellen.

De knop breekt het vorige commando af en doet de commandoreeks FILEDIA;0;SCRIPT;STARTUP;FILEDIA;1;_AUDIT;Y;

Het commando zorgt er dus ook voor dat de opstartinstellingen teruggezet worden zoals de standaardlagenstructuur en andere instellingen uit startup.scr.

AuditX
Scroll to top