AttDef

AttDef:

Attributen maken.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

AttDef


Beschrijving:

Met dit commando worden attributen gemaakt.

Attributen zijn teksten in een blokdefinitie met variabelen.

Voeg je een blok met een attribuut in dan volgt meestal een vraag waarbij het antwoord als tekst te lezen is in het blok.
Een voorbeeld is het tekeninghoofd title.dwg.

AttDef
Scroll to top