-3DCorbit

-3DCorbit:

Dynamisch 3D-aanzicht, vaste baan.


NedCAD-pakket:

CADchUP


Sneltoetsen:


Commandoregel:

3DCOrbit


Beschrijving:

3D Continuous Orbit.
Model draait continu na veeg met de muis.
3DCorbit 3D Continuous Orbit Dynamisch 3D-aanzicht, vaste baan.
$M=$(if,$(eq,$(getvar,vendorname),Bricsys),’_rtrotf;,’_3dcorbit;)

Dit is een wat ouder commando – inmiddels vervangen door de viewcube. Toch is 3DORBIT; door velen geprefereerd als manier om door een 3D-model te wandelen.
Na het intoetsen van 2 na het commando is er volledige vrijheid van draaien.

-3DCorbit
Scroll to top