Basisopleiding BricsCAD of AutoCAD

De basisopleiding is een cursus waarbij de meestgebruikte CAD-functies aangeleerd worden om algemeen voorkomend 2D-tekenwerk te kunnen uitvoeren, elektronisch te verzenden en te printen.

Doelgroep

Beginnende CAD-tekenaars en medewerkers die een omscholing- of re-integratietraject willen volgen in de vorm van een cursus. Als opfris-cursus voor de technicus die CAD al een tijd niet meer gebruikt heeft en weer snel aan de slag wil.

Vaardigheden / vooropleiding

Computervaardigheid, vakinhoudelijke kennis en ervaring is gewenst.

Studiebelasting

Tijdens de opleiding moet men rekening houden met 1 à 2 uur per dag voorbereiding. Na het doorlopen van de opleiding is het gewenst om regelmatig, indien de stof niet dagelijks gebruikt wordt, te herhalen. Richtlijn 2 tot 3 uur per week.

Voorkennis

Basale wiskunde op het niveau van middelbare school

Kwaliteit

  • Opleidingen en cursussen vallen onder ToLearn.it een handelsnaam van NedCAD.
    ToLearn.it is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs CRKBO en is wettelijk vrijgesteld van BTW-heffing. Kwaliteitswaarborging bij ToLearn.it wordt gegarandeerd door audits, uitgevoerd door CPION, onderdeel van Lloyd’s Register.
  • We hebben een overeenkomst met het UWV voor Scholing.

Duur

vijf dagen, of nader te bepalen

Kosten

€ 350,-  per persoon per dag*
* Op basis van minimaal 4 deelnemers, per persoon per dag, bij duur van 2 dagen.

Met ingang van 1 juli 2018 is budget beschikbaar voor financiering van scholingstrajecten voor WW-gerechtigden.